Profil

DANSK MILJØFORBEDRING A/S – DAMIFO

DAMIFO tilbyder effektive og innovative løsninger til bygge-, anlægs- og genbrugsbranchen. Vi har solid erfaring med professionel genindvinding samt anvendelse af genbrugte materialer til nye løsninger. Den stigende fokus på miljø dominerer på både det sociale og politiske plan. Langsomt men sikkert er det ved at gå op for virksomheder verden over, at det er et område, der skal tages seriøst.

Det øgede fokus fra virksomhedernes side skyldes ikke blot eksternt pres fra politikere og forbrugere og stigende omkostninger til at komme af med affald. Det skyldes ikke mindst de store teknologiske landvindinger inden for effektivt og økonomisk attraktivt genbrug af materialer. I dag er det teknisk muligt at nedbryde eller sortere stort set, hvilket som helst produkt og derved muliggøre genbrug.

Men uanset, hvor meget fokus, der kommer på genbrug politisk og i den offentligt debat, så er og bliver økonomi den vigtigste faktor for at få virksomhederne med.
 

3 VIGTIGE FAKTORER

Disse tre faktorer kan hjælpe virksomheder til at træffe beslutningen om brug af nye eller brugte materialer. Regionale variationer kan, selv inden for Danmark, være afgørende for hvordan og hvilken løsning der er mest optimal.

  1. Tilgængeligheden og dermed omkostningen ved at bruge naturlige og nye byggematerialer
  2. Tilgængeligheden af og omkostningen til lossepladser i form af skatter og direkte omkostninger.
  3. Transportomkostninger

ALT SKAL GENBRUGES

Dette betyder, at vi hos DAMIFO arbejder på at udnytte tilgængelige ressourcer på en mere intelligent og bæredygtig måde. Vi bestræber os til enhver tid på at genbruge ALT til noget nyttigt – intet skal deponeres unødigt på en losseplads!

Vi fungerer samtidig som en offentlig og privat tænketank inden for ressourceudnyttelse, og vi vil være din virksomheds innovative sparringspartner inden for udvikling af nye affaldsløsninger eller ved udviklingen af nye metoder. Vi udvikler og optimerer løbende på de løsninger, der findes til affaldsprodukter